Epoch Times(大紀元時報) 綜合報導 2011-2012年間的觀光事故: 1.北京旅遊團台灣花蓮翻車 3重傷28人輕傷  () 2. 陸客遊覽車誤闖機車道 車頂毀24人傷  () 3. 屏東8車擦撞 陸客團遭波及 () 4. 阿里山陸客團車禍 7人送醫 () 5. 陸客團車禍7傷 拖板車司機亡 () full text pls. ref. to  http://www.epochtimes.com/b5/tag/%E9%99%B8%E5%AE%A2%E5%9C%98%E8%BB%8A%E7%A6%8D.html